MENU menu icon


Oferta

EXPERCIK KRÓLEWICZA PRZEDSZKOLE

Expercik Królewicza to kolejna placówka o profilu językowo-artystycznym, która zapewni wysoki standard edukacji i opieki dzieciom w przedszkolnym.

W PRZEDSZKOLU OFERUJEMY:

 • mało liczne grupy 12-15 dzieci pozostających pod opieką wychowawcy i jego pomocy,
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • codzienne zajęcia w języku angielskim prowadzone autorskimi metodami Musical English© oraz Creative!Early English© realizowanymi przez Szkołę Językową Expert Kids,
 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00,
 • codzienną kilkugodzinną obecność nauczyciela języka angielskiego - język angielski towarzyszy nam w trakcie posiłków, spacerów czy swobodnej zabawy dzieci (immersja językowa - *dotyczy grupy dwujęzycznej),
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę (nauczyciele wychowania przedszkolnego, lektorzy, trenerzy,logopeda, konsultacje fizjoterapeuty, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej),
 • gimnastykę oraz codzienny ruch na świeżym powietrzu,
 • zabawy na naszym placu zabaw,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego:


 1. j. angielski – codziennie (realizowany w podziale na grupy 6-8 osób),
 2. j. niemiecki – dwa razy w tygodniu,
 3. rytmika – raz w tygodniu,
 4. logorytmika – raz w tygodniu,
 5. zajęcia muzyczno-taneczne – raz w tygodniu,
 6. sensoplastyka – raz w tygodniu,
 7. zajęcia plastyczno-techniczne – dwa razy w tygodniu,
 8. zajęcia ogólnorozwojowe z elementami programu kanGO!–TenisoweMaluszki – raz w tygodniu,
 9. koncerty, teatrzyki oraz warsztaty tematyczne i okolicznościowe,
 10. nauka globalnego czytania,
 11. klub eksperymentów,
 12. warsztaty kulinarne,
 13. warsztaty rodzinne.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

 • 400 zł – opłata wpisowa na dany rok przedszkolny
 • 700 zł – grupa standardowa / 850 zł- grupa dwujęzyczna (uruchomiona w przypadku minimum 12 dzieci)
 • 12 zł – dzienna stawka żywieniowa

wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobąwolisz zadzwonić?

Wyświetl numer ››