MENU menu icon

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONIE PRAC ADAPTACYJNYCH W KLUBIE DZIECIĘCYM

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją prac adaptacyjnych w budynku w Szczecinie przy ul. Rostockiej 160 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zaprasza się do złożenia oferty.

Sposób składania oferty cenowej:

Prosimy o dostarczenie uzupełnionego Formularza Ofertowego wraz z Klauzulą Informacyjną do formularza ofertowego w odpowiedzi na niniejszą wiadomość lub na adres Kazimierza Królewicza 2E/U1,

71-552 Szczecin nie później niż do 30.06.2023 r. do godziny 10:00:

 1. Formularza Ofertowego
 2. Klauzuli Informacyjnej do formularza ofertowego

Informacje o przedmiocie zamówienia:

Termin wykonania prac 03.07.2023-30.07.2023 r.

Prace adaptacyjne będą przeprowadzone w Szczecinie (71-771) przy ul. Rostocka 160.

Przewiduje się możliwość zapłaty zaliczki w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia.

Faktura końcowa za wykonane prace płatna po podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac adaptacyjnych.

Płatność za fakturę do 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Wymagana gwarancja Wykonawcy na wykonane prace minimum 2 lata.

Więcej informacji dotyczących warunków współpracy zawartych jest we wzorze umowy o współpracę  [POBIERZ]

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Marek Hamrol, kom. 604 640 339

Dokumenty do pobrania

 1. Formularz Ofertowy - KLUB DZIECIĘCY - Sp. z o. o.
 2. Klauzula informacyjna do formularza ofertowego
 3. Wzór Umowy z Wykonawcą - Klub dziecięcy Sp. z o. o.

2 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONIE PRAC ADAPTACYJNYCH - OPIEKUN DZIENNY nr 1

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją prac adaptacyjnych w budynku w Szczecinie przy ul. Rostockiej 160 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zaprasza się do złożenia oferty.

Sposób składania oferty cenowej:

Prosimy o dostarczenie uzupełnionego Formularza Ofertowego wraz z Klauzulą Informacyjną do formularza ofertowego w odpowiedzi na niniejszą wiadomość lub na adres Kazimierza Królewicza 2E/U1,

71-552 Szczecin nie później niż do 30.06.2023 r. do godziny 10:00:

 1. Formularza Ofertowego
 2. Klauzuli Informacyjnej do formularza ofertowego 

Informacje o przedmiocie zamówienia:

Termin wykonania prac 03.07.2023-30.07.2023 r.

Prace adaptacyjne będą przeprowadzone w Szczecinie (71-771) przy ul. Rostocka 160.

Przewiduje się możliwość zapłaty zaliczki w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia.

Faktura końcowa za wykonane prace płatna po podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac adaptacyjnych.

Płatność za fakturę do 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Wymagana gwarancja Wykonawcy na wykonane prace minimum 2 lata.

Więcej informacji dotyczących warunków współpracy zawartych jest we wzorze umowy o współpracę  [POBIERZ]

 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Marek Hamrol, kom. 604 640 339

Dokumenty do pobrania

 1. Formularz Ofertowy - OPIEKUN DZIENNY
 2. Klauzula informacyjna do formularza ofertowego
 3. Wzór Umowy z Wykonawcą

3 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONIE PRAC > ADAPTACYJNYCH - OPIEKUN DZIENNY nr2

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją prac adaptacyjnych w budynku w Szczecinie przy ul.Rostockiej 160 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zaprasza się do złożenia oferty.

Sposób składania oferty cenowej:

Prosimy o dostarczenie uzupełnionego Formularza Ofertowego wraz z Klauzulą Informacyjną do formularza ofertowego w odpowiedzi na niniejszą wiadomość lub na adres Kazimierza Królewicza 2E/U1,

71-552 Szczecin nie później niż do 30.06.2023 r. do godziny 10:00:

 1. Formularza Ofertowego
 2. Klauzuli Informacyjnej do formularza ofertowego 

Informacje o przedmiocie zamówienia:
Termin wykonania prac 03.07.2023-30.07.2023 r.

Prace adaptacyjne będą przeprowadzone w Szczecinie (71-771) przy ul. Rostocka 160.

Przewiduje się możliwość zapłaty zaliczki w wysokości nie więcej niż 50% wartości zamówienia.

Faktura końcowa za wykonane prace płatna po podpisaniu końcowego protokołu odbioru prac adaptacyjnych.

Płatność za fakturę do 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

Wymagana gwarancja Wykonawcy na wykonane prace minimum 2 lata.

Więcej informacji dotyczących warunków współpracy zawartych jest we wzorze umowy o współpracę  [POBIERZ]

Osoba do kontaktu w sprawie oferty:

Marek Hamrol, kom. 604 640 339

Dokumenty do pobrania

 1. Formularz Ofertowy - Opiekun dzienny
 2. Klauzula informacyjna do formularza ofertowego
 3. Wzór Umowy z Wykonawcą

wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobąwolisz zadzwonić?

Wyświetl numer ››