MENU menu icon

EXPERCIK WARSZEWO

OFERTA NA ROK 2022/2023

Punkt Przedszkolny Expercik Warszewo to placówka o profilu językowo-artystycznym, która zapewni wysoki standard edukacji i opieki dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.


W PRZEDSZKOLU OFERUJEMY:

 • grupa przedszkolna (12-15 dzieci) pozostających pod opieką nauczyciela wychowania przedszkolnego i jego pomocy,
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • codzienne zajęcia w języku angielskim prowadzone autorskimi metodami Musical English© oraz Creative!Early English© realizowanymi przez Szkołę Językową Expert Kids,
 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę (nauczyciele wychowania przedszkolnego, lektorzy, trenerzy, logopeda, konsultacje fizjoterapeuty, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej),
 • gimnastykę oraz codzienny ruch na świeżym powietrzu,
 • zabawy w naszym własnym przestronnym ogrodzie (1200m2) z placem zabaw
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego:
  • j. angielski – codziennie,
  • j. niemiecki – dwa razy w tygodniu,
  • rytmika – 2 razy w tygodniu,
  • sensoplastyka – raz na 2 tygodnie,
  • zajęcia plastyczno-techniczne,
  • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami programu kanGO!–Tenisowe Maluszki – raz w tygodniu,
  • koncerty, teatrzyki oraz warsztaty tematyczne i okolicznościowe,
  • nauka globalnego czytania,
  • klub eksperymentów,
  • warsztaty kulinarne,
  • warsztaty rodzinne.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE:

 • 500 zł – opłata administracyjna
 • 1000 zł – czesne za miesiąc
 • 14 / 15 zł – dzienna stawka żywieniowa (dieta zwykła/dieta specjalistyczna)


UWAGA!

Zastrzegamy sobie prawo do drobnych modyfikacji w ofercie zajęć dodatkowych z uwagi na zasoby kadrowe na przyszły rok oraz sytuację epidemiologiczną w kraju.

Stawka żywieniowa podana jest wg cen obowiązujących na dzień dzisiejszy. W przypadku wzrostu cen żywności, a co za tym idzie cen usług cateringowych, może ulec zmianie.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym:

 • telefonicznie pod nr 792 607 555 lub 535 064 005
 • przez fb
 • mailowo: biuro@expercik.pl


wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobąwolisz zadzwonić?

Wyświetl numer ››